ಅನುಭವಿಸಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕೃಷಿ ಸಂಭಂದಿತ ಅಕೌಂಟ್ ಡೈರಿ

ಜಾಣ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ

ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರ

ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ವ್ಯಾಹಾರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ವಿಶ್ಲೇಷೆಸಿ ಹಾಗೂ ನೋಡಿ

ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಬೆಳೆಗಳ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಬಂದಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ

यह पूरी तरह किसानो के लिए है

क्षेत्रीय भाषा और उपयोग मे आसान इस अप्लिकेशन को किसानो के साथ मिलकर बनाया गया है

उपयोग के लिए सहायक उपलभ

यह अप्लिकेशन आपको हाथ की चिन्ह और ध्वनि द्वारा इस्तेमाल करने हेतु सहयता करेगा

अपनी आवाज़ मे दर्ज करें

अब आप कोई भी जानकारी अपनी भाषा और आवाज़ मे दर्ज कर सकते है

ರೈತರಿಗೆ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು

Kisan Diary ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆದ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ

4 ಭಾಷೆ ಗಳು

40292 ರೈತರು

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

hello@kisandiary.com